PLAVIGOR

Agencija za tehničko održavanje personalnih računara i računarskih

mreža na terenu

Kontakt

Agencija za tehničko održavanje personalnih računara na terenu PLAVIGOR, Igor Petrović PR

Kontaktirajte nas:

Tel: + 381 65 881 99 94

E-mail: igor@plavigor.rs

Matični broj

60539847

PIB

104839103

Šifra delatnosti

9511

Broj tekućeg računa

160-271853-93 (Banka Intesa, Beograd)

Telefon

+381 65 881-99-94

E-mail

igor@plavigor.rs